Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)

2012

240 x 60 x 60 cm

  • plaster
  • column
  • animal
  • tree
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)
bounty killart - Έτσι, δεν γνωρίζω (So di non sapere)